קודדה – מתוך מילון קדם החדש

kudada-even-shohan1_440

קודדות להמחשה

קודדות להמחשה